Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Respiforum

Digitální inhalátory v léčbě astmatu – studie CONNECT 2

21. 5. 2024

Sérii článků o digitálních inhalátorech zakončujeme souhrnem studie CONNECT 2. Tato studie pokračuje ve snaze zodpovědět otázku, do jaké míry lze u pacientů zlepšit kontrolu nad astmatem pomocí použití digitálních inhalátorů a technologií s nimi souvisejících. Po vzoru předchozí studie, která však využívala pouze digitální inhalátor s úlevovou medikací, bylo sledováno zlepšení kontroly nad astmatem u 242 pacientů vybavených digitálními inhalátory s IKS/LABA (inhalační kortikosteroid/ dlouhodobě působící beta agonista) a salbutamolem oproti 185 pacientům využívajícím pouze standardní péči.

Pacienti starší 13 let s nekontrolovaným astmatem, kteří měli vstupně skóre ACT (Asthma Control Test) méně než 19, byli sledováni po dobu 24 týdnů. Pokusná skupina pacientů s astmatem využívající digitální inhalátory měla k dispozici data týkající se kvality inhalace svých léků a mobilní aplikace jim připomínala užívání medikace. Lékaři, kteří pečovali o pacienty z pokusné skupiny, měli data od pacientů k dispozici přes webové rozhraní a zavázali se k nahlédnutí do dat každého pacienta jedenkrát týdně. Další rozhodování plynoucí z těchto dat bylo ponecháno na ošetřujících lékařích. Pacienti z kontrolní skupiny byli sledováni standardním způsobem. Na konci sledovaného období bylo opět vyhodnoceno skóre ACT u obou skupin a byly sledovány další parametry včetně adherence, užívání medikace SABA (krátce působící beta-2 agonista) a kvality inhalace.

Pacienti ze skupiny s digitálním inhalátorem měli 88,7% pravděpodobnost, že dosáhnou zlepšení kontroly nad astmatem oproti kontrolní skupině, a jejich šance na významné zlepšení kontroly astmatu byla o 35 % vyšší než u kontrolní skupiny. U pokusné skupiny byla zároveň zaznamenána vyšší četnost interakcí s lékařem, nejčastěji telefonní konzultace iniciované lékařem ohledně špatné inhalační techniky. Dalším pozitivním jevem bylo snížení používání úlevové medikace SABA o 38,2 % mezi prvním a posledním týdnem studie. Adherence k léčbě se u skupiny s digitálním sledováním pohybovala na začátku okolo 80 % a ke konci sledovaného období klesla pod 70 %. Zdá se tedy, že adherence v čase klesá, stejně jako u jiných chronických onemocnění.

Závěry studie přinášejí cenné informace ohledně léčby astmatu a nabízejí některá řešení. U pacientů s nekontrolovaným astmatem je možné pomocí zpětné vazby získané digitálním inhalátorem zlepšit techniku inhalace, podpořit adherenci a snížit četnost užívání SABA, jehož časté aplikace spolu se špatnou adherencí k léčbě IKS/LABA zvyšují riziko exacerbace. Využití digitálních inhalátorů má také vliv na rozhodování lékařů ohledně nastavení lépe personalizované terapie astmatu.

Zdroj: Mosnaim GS, Hoyte FCL, Safioti G, et al. Effectiveness of a maintenance and reliever Digihaler system in asthma: 24-week Randomized Study (connect2). J Allergy Clin Immunol Pract 2024;12:365–395.e4. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2023.11.037

zpět