Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Respiforum

Globální problémy ovlivňují péči o respirační onemocnění

22. 4. 2024

Společnost Teva v minulých letech pořádala webináře pro lékaře s názvem Respiratory.Connected, kde informovala o zajímavých aktuálních tématech v oblasti respirační medicíny. Jedním z nich bylo zohlednění klimatických změn při péči o respiračně nemocné.

Klíčová sdělení:

  • Inhalační terapie přispívá ke globálnímu oteplování v méně než 0,1 %.
  • Vylepšením kontroly astmatu lze značně snížit dopad na životní prostředí.
  • Pro maximalizaci adherence je nutné, aby byl pacient se svým inhalátorem ztotožněn.
  • Je potřeba zvážit faktory životního prostředí, ale pacientovy potřeby jsou přednější.

„Nejdříve se musíme zabývat potřebami pacienta. Ano, je vhodné zohledňovat životní prostředí v každodenním životě, ale nemyslím si, že by bylo fér říkat pacientům, že ničí životní prostředí svou snahou zůstat naživu“, říkají řečníci semináře.

Celým blokem posluchače provedl Mark L. Levy, praktický lékař z Londýna, za podpory předsedající Carol Stonhamové, vedoucí sestry z Gloucestershire ve Velké Británii. Doktor Levy na začátku sezení vyzdvihl, že lékaři pracující s chronickými respiračními nemocemi se v poslední době ocitají pod tlakem směřujícím k předepisování inhalátorů, které mají menší dopad na životní prostředí. Zároveň ale dodal, že z hlediska potenciálního ovlivnění globálního oteplování mají fluorované plyny pocházející z inhalátorů pMDI celkový podíl menší než 0,1 % oproti ostatním průmyslovým odvětvím.

Na udržení dobré adherence a techniky inhalace se podle studií vedle jiných faktorů podílí i preference inhalátoru pacientem. Doktor Levy vysvětlil, že změna inhalátoru u pacienta bez zohlednění jeho preferované volby může vést ke zvýšení rizika exacerbace. Optimalizací kontroly nad nemocí a snížením rizika exacerbace je možné snížit zátěž životního prostředí snížením užívání SABA (β2-agonisté s krátkodobým účinkem), omezením počtu cest k lékaři a hospitalizací. Další možností zmírnění dopadu na životní prostředí je vývoj inhalačního sytému s využitím méně zatěžujících propelentů a recyklačních schémat inhalátorů.

Dále se odborníci v diskusi shodli na tom, že pacienta negativně ovlivňuje znečištění ovzduší a nevhodné povětrnostní podmínky. Také se shodli, že je těžké ověřit, jak pacient zvládá techniku inhalace, a je nutné vyškolit lékařské profesionály v péči o astma.

Oba řečníci zdůraznili, že při zohledňování faktorů životního prostředí v péči o astma je nutné pomýšlet na inhalátor jako na život zachraňující nástroj pro pacienta, ne jako na volbu životního stylu. Pro dosažení dobré kontroly nad astmatem je velice důležitý personalizovaný přístup k léčbě.

zpět