Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Respiforum

Digitální inhalátor s albuterolem zvyšuje kontrolu nad astmatem

23. 4. 2024

Astma je chronické respirační onemocnění, jehož prevalence se postupně zvyšuje. Přibližně 50 % dětí a 60 % dospělých pacientů s astmatem nemají své onemocnění pod kontrolou, což je dáváno do souvislosti s vyšším rizikem exacerbace astmatu a úmrtí spojených s astmatem. Jedním z indikátorů svědčících pro špatnou kontrolu nad astmatem je vyšší potřeba úlevové medikace, tedy krátkodobě působících β2-agonistů (SABA), a nízká adherence k dlouhodobé medikaci.

Na první zmíněný faktor se zaměřila nedávná studie s názvem CONNECT1, která si dala za cíl zjistit, zda užívání SABA pomocí digitálního inhalátoru může přispět ke zlepšení kontroly nad astmatem. Digitální inhalátor s albuterolem (90 µg na dávku) používaný ve studii zasílá data do aplikace v chytrém telefonu či jiném zařízení, které se synchronizuje s Digital Health Platform, jež slouží k ukládání dat. S daty lze pak pracovat přes webové rozhraní a mít přehled o užívání SABA pacientem. Celý tento systém poskytuje pacientům a zdravotníkům cenné informace týkající se nejen užívání inhalátoru, ale dokonce i kvality inhalace. Péči lze pak díky této zpětné vazbě upravovat, měnit či lépe pacienta zacvičit v inhalační technice.

Do studie bylo zahrnuto 333 pacientů s astmatem ve věku od 13 let, kteří byli náhodně rozděleni do skupiny užívající digitální inhalátor a do skupiny, která bude pokračovat ve standardní péči. Všichni pacienti měli na začátku suboptimální kontrolu astmatu se skóre ACT (Astma Control Test) méně než 19, k dlouhodobé terapii užívali inhalační kortikosteroidy / inhalační β2-agonisty s dlouhodobým účinkem (IKS/LABA) a jako úlevovou medikaci albuterol. V průběhu 12 týdnů lékaři jednou týdně u skupiny používající digitální inhalátor kontrolovali data od pacientů přes webové rozhraní a podle těchto údajů se nadále rozhodovali o dalším postupu v léčbě.

Na konci doby studie dosáhlo kontroly a/nebo signifikantního zlepšení astmatu o 3 nebo více bodů v ACT skóre 61 % pacientů z pokusné skupiny a 55 % ze skupiny kontrolní. Statistickou analýzou bylo zjištěno, že pacienti užívající digitální inhalátor měli o 33 % vyšší pravděpodobnost významného zlepšení astmatu oproti kontrolní skupině. U skupiny používající digitální inhalátor došlo také v průběhu studie k významnému zvýšení počtu dní bez potřeby použití SABA a ke snížení počtu denních inhalací v průběhu týdne.

Pokusná i kontrolní skupina měly přibližně stejný počet návštěv u lékaře, nicméně u pacientů s digitálním inhalátorem se v jedné třetině jednalo o návštěvu sjednanou na základě dat získaných z digitálního inhalátoru. Digitální systém poskytuje lékaři data v reálném čase, je tudíž možno zachytit zhoršení stavu dříve než při další plánované kontrole.

Zdroj:

Hoyte FCL, Mosnaim GS, Rogers L, et al. Effectiveness of a digital inhaler system for patients with asthma: A 12-week, open-label, randomized Study (CONNECT1). J Allergy Clin Immunol Pract 2022;10:2579–2587. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.08.023

zpět