Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře — Číslo 1/2017

Přehledové články
Co nového přinášejí ESC guidelines z roku 2016 pro péči o nemocné s fibrilací síní?
— strana: 2

Vybrané novinky z „lipidových“ doporučení
— prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
— strana: 11

Geneticky podmíněné rizikové faktory trombofilie v ordinaci praktického lékaře
— strana: 21

Aneurysma abdominální aorty („up to date“ 2017)
— strana: 26

Syndrom vyhoření u lékařů
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
— strana: 31

Léčil jsem, avšak uzdravil Bůh…
— Ing. František Houdek
— strana: 41


Kasuistiky
Aortální stenóza minutu po dvanácté
— strana: 36

Nemocný s aortální stenózou hospitalizovaný pro febrility a zvracení
— zdp
— strana: 39


Z literatury
Je u osob starších 80 let bez elevace non-st infarktu myokardu lepší invazivní nebo konzervativní přístup?
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
— strana: 18

Mortalita a cévní mozková příhoda v různých zemích jeden rok po diagnóze fibrilace síní
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
— strana: 18

Přílišné snížení krevního tlaku může být u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční nebezpečné
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
— strana: 30

Závisí průběh kardiovaskulárních onemocnění a celková úmrtnost na věku, kdy začala menopauza?
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
— strana: 38

Mírná tělesná zátěž je spojena s nižší mortalitou než intenzivní jogging
— Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
— strana: 38


Na obálce tohoto čísla
Vlevo:  Jícnová echokardiografie, dvoudutinová projekce. Při bazi zadního cípu mitrální chlopně je patrné hyperechogenní kulovité a tyčkovité ložisko odpovídající dvěma vegetacím při postižení infekční endokarditidou.

Vpravo:   
Jícnová echokardiografie, dvoudutinová projekce. Barevné dopplerovské mapování jasně zobrazuje významnou mitrální regurgitaci se širokým regurgitačním proudem na úrovni bazi zadního cípu chlopně.

Zdroj:   z článku doc. MUDr. Jiřího Krále, CSc. Nemocný s aortální stenózou hospitalizovaný pro febrility a zvracení, obr. 2 a 4, s. 37
zpět