Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Respiforum

Adherence k inhalační léčbě astmatu a CHOPN a jak ji v každodenní praxi správně uchopit

20. 5. 2024 - redakce Kapitoly online

Otázka adherence k inhalační terapii astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je složitým tématem, které má mnoho behaviorálních aspektů. Dvě přednášky v rámci edukačních seminářů společnosti Teva se zaměřily na tuto stránku léčby chronických respiračních onemocnění.

Celeste Porsbjerg z Kodaně podotkla, že mít astma nemusí znamenat omezení v prožití plnohodnotného života, dokonce někteří vrcholoví sportovci podávají nadstandartní výkony i se svým astmatem. I přesto, že velice efektivní léčba je ve většině zemí dobře přístupná, je špatná kontrola astmatu běžným jevem. Celkový dopad astmatu a CHOPN je z velké části dán špatnou adherencí k léčbě. Důsledkem časté non-adherence je zvyšování nákladů spojených s astmatem a CHOPN, neadekvátní eskalace léčby k biologické léčbě a v neposlední řadě špatné klinické výsledky spojené s nutností hospitalizace, zhoršením příznaků a kvality života, či dokonce s úmrtím. Studie zabývající se adherencí potvrzují, že pouze 34–41 % astmatiků a přibližně 34 % pacientů s CHOPN jsou ke své dlouhodobé udržující medikaci adherentní. Tato studie zároveň prokázala, že čím méně je pacient adherentní, tím více se zvyšuje riziko úmrtí na astma nebo CHOPN. Pravděpodobnost úmrtí na astma je závislá na počtu vyžívaných inhalátorů s inhalačními kortikosteroidy (IKS) za rok, u pacientů s CHOPN je nejvyšší riziko úmrtí v případě špatné techniky a adherence současně.

Potíže spojené s užíváním medikace jsou u těžkého astmatu velice časté. Například v případě obtížně léčitelného astmatu je 40–65 % pacientů suboptimálně adherentních k léčbě IKS. Taková non-adherence je spojena s vyšší mírou užívání SABA (krátkodobě působící beta-sympatomimetika), horší kvalitou života, nižší hodnotou FEV(usilovně vydechnutý objem za první sekundu), s častými exacerbacemi a hospitalizacemi. Tito pacienti mají ve 20–60 % nesprávnou inhalační techniku, což vede k horší kontrole astmatu a opět k exacerbacím. Jak zjistit, že je pacient neadherentní k nastavené medikaci? Pravidelně ověřovat počet předepsaných balení, data spotřeby inhalátorů, ptát se na počet užitých dávek v posledním týdnu a ověřovat správnost techniky inhalace při každé kontrole.

Klíčem k řešení špatné adherence je porozumění příčinám. Mnoho důvodů vede k buď záměrnému nebo nechtěnému vynechání dávky pacientem. Problém může plynout ze špatné komunikace mezi pacientem a lékařem, případně z opomenutí sepsání léčebného plánu, špatné informovanosti pacienta o schématu úlevové a udržující medikace, které může být vnímáno jako složité. Pacient může zapomínat, často se tak děje při chybění pravidelného denního režimu. Další překážkou je pro některé pacienty cena medikace, nutnost doplatků. Z psychologických faktorů lze zmínit popření diagnózy astmatu nebo zkreslené vnímaní dopadu astmatu na kvalitu života. Někteří pacienti se mohou stydět používat svůj inhalátor především na veřejnosti. Posledním z faktorů je vnímaný malý efekt inhalační léčby nebo obava z vedlejších účinků inhalačních kortikosteroidů. Špatná adherence z těchto důvodů opakovaně vede k podužívání IKS a nadužívání SABA.

Zmíněná inhalační technika je u pacientů s astmatem a CHOPN relativně často suboptimální. Přehledová studie hovoří o tom, že až 92 % pacientů s astmatem udělá jednu či více kritických inhalačních chyb, jiná průřezová studie prokázala, že 66 % pacientů s CHOPN udělalo v průběhu testování kritickou chybu. Pro přibližně 50 % pacientů je těžké udržet si po delší dobu dobrou úroveň inhalační techniky. Pacientům s chronickými respiračními onemocněními nepřidává ani jejich lékařům nenahrává velká šíře inhalačních systémů dostupných na trhu. Podpora v soběstačnosti ohledně léčby snižuje potřebu neplánovaných návštěv lékaře a zvyšuje kvalitu života.

Lepší soběstačnosti pacienta můžeme docílit pomocí zpětné vazby, tedy pomocí biofeedbacku, který poskytuje digitální inhalátor. Pacienti dostávající při užívání inhalátoru zpětnou vazbu mají signifikantně vyšší adherenci než ti, kteří jsou opakovaně v užívání zaškolováni. Cochrane Review z roku 2022 prokázala, že pacienti využívající digitální technologie při léčbě astmatu užívají medikaci lépe (o 15 %) a mají poloviční riziko exacerbace než pacienti, kteří tyto technologie nemají. Sledováním dat od pacientů s těžkým astmatem lze dokonce odlišit v této skupině pacienty s obtížně léčitelným astmatem.

Zdroj: Respiratory.Connected December 2022, Respiratory.Connected 2023, August 2023

zpět