Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Respiforum

Zánětlivý index je nástroj použitelný k odlišení astmatu, CHOPN a ACO

12. 4. 2023 - redakce Medical Tribune

Ačkoliv astma a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jsou dvě dobře definované a odlišné choroby, u některých pacientů dochází k rozvoji klinických projevů obou onemocnění. Jsou to především starší pacienti či kuřáci, kteří spadají pod tzv. překryv astmatu a CHOPN, v anglosaské literatuře zvaný astma-COPD overlap (ACO). Diagnóza ACO je prozatím bez pevné definice a doporučené postupy v léčbě a diagnostice nejsou jednotné. Jedna studie, která vyšla v minulém roce, zkoumala zánětlivé biomarkery ve vztahu k diagnostice a rozlišení astmatu, CHOPN a ACO. Zároveň dávala tyto proměnné do souvislosti s plicními funkcemi a tíží příznaků pacientů.

Studie se zúčastnilo 178 pacientů, 38 s astmatem, 44 s ACO a 96 s CHOPN. Analýzou základních dat bylo zjištěno, že u pacientů s CHOPN a ACO je relativně více kuřáků a starších lidí. Zároveň byly u těchto dvou skupin zjištěny horší parametry plicních funkcí. Výsledky proběhlé studie ukazují, že ve srovnání s ACO, je při zjištění zvýšeného indexu destiček, poměru neutrofilů a lymfocytů a poměru eozinofilů a bazofilů pravděpodobnější diagnóza astmatu či CHOPN. Čím jsou vyšší eozinofily, tím je však diagnóza astmatu a CHOPN méně pravděpodobná a spíše se jedná o ACO. Dále hodnoty hemoglobinu a poměr lymfocytů a monocytů prokazují negativní korelaci se závažností příznaků pacienta. Poměr destiček a lymfocytů vykazuje negativní korelaci s FEV1/FVC a FEV1%.

Z výsledků studie se zdá, že lze určitou měrou rozlišit ACO, astma a CHOPN pomocí zánětlivých biomarkerů. Patofyziologické pochody u astmatu zahrnují destičky, které se účastní i některých jiných imunopatologických pochodů, při astmatu jsou v interakci s dendritickými buňkami, eozinofily a neutrofily. Při hypoxémii navíc dochází k jejich aktivaci, což roztáčí bludný kruh. Podle výsledků se zdá, že jejich zvýšení je nejen příznačné pro astma, ale jsou i v korelaci se závažností příznaků a plicními funkcemi. Důvodem proč vysoký počet eozinofilů hovoří spíše pro ACO je nejspíš spojen s vyšším rizikem exacerbací. Bylo prokázáno, že pacienti s CHOPN s vyšším počtem eozinofilů mají častější exacerbace. ACO má obecně oproti astmatu a CHOPN závažnější průběh spolu s častějšími exacerbacemi, což může korelovat právě s vyšším počtem eozinofilů.

Zveřejněná studie přináší nový pohled na problematiku chronických respiračních onemocnění a jejich diagnostiku. Do praxe by aplikace těchto poznatků mohla přinést snadnější rozhodování o léčbě. Další prohloubení těchto znalostí přinese lepší pochopení patofyziologie ACO, CHOPN a astmatu.

Zdroj:

Ma, H., Yang, L., Liu, L., Zhou, Y., Guo, X., Wu, S., Zhang, X., Xu, X., Ti, X., & Qu, S. (2022). Using inflammatory index to distinguish asthma, asthma-COPD overlap and COPD: A retrospective observational study. Frontiers in Medicine, 9. https://doi.org/10.3389/fmed.2022.1045503

zpět