Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Respiforum

Studie zabývající se prevalencí pre-CHOPN ukazuje zajímavé v...

9. 5. 2023 - redakce Kapitoly online

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je nejčastěji diagnostikována u pacienta s klinickými příznaky na základě nálezů z funkčního vyšetření plic. Studie publikovaná v ERJ Open Research prokáz...

Vztah stravování a mikrobiomu k astmatu

5. 5. 2023 - redakce Kapitoly online

Výživa v časném věku a osídlení sliznic mikrobiální flórou představují důležité faktory ovlivňující vývoj imunitního systému a rozvoj kompetentní imunotolerance. V časopise Pediatric Allergy and I...

Doporučení k deeskalaci léčby u dobře kontrolovaného astmatu

13. 4. 2023 - redakce Medical Tribune

Terapii astmatu je vždy nutné individualizovat pro každého pacienta zvlášť. Cílem je najít pro každého pacienta v danou chvíli léčbu s tak nízkou dávkou, aby byla udržena kontrola nad příznaky, by...

Zánětlivý index je nástroj použitelný k odlišení astmatu, CHOPN a ACO

12. 4. 2023

Ačkoliv astma a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jsou dvě dobře definované a odlišné choroby, u některých pacientů doch...

Existuje spojení mezi diabetem a CHOPN?

3. 3. 2023

Pacienti s CHOPN mají často přidružená onemocnění vedoucí k horším výsledkům léčby a jednou z nejčastějších komorbidit je diabetes mellitus.

Nová studie prokazuje výrazný efekt edukace na průběh astmatu u dětí

2. 3. 2023

V péči o dětské astma existuje jak úlevová, tak udržující medikace poskytující většinou dobrou kontrolu nad astmatem, významnou roli v terapii však má správná edukace.

CHART - Nový nástroj k diagnostice astmatu u dětí v předškolním věku

23. 1. 2023

Dětské pacienty s rizikem rozvoje astmatu je potřeba odhalit co nejdříve a adekvátně je léčit.

Pacienti s CHOPN mají vyšší riziko propuknutí deprese

18. 1. 2023

Deprese je jednou z nejčastějších komorbidit u pacientů s CHOPN

Perzistující astma je spojeno s vyšším rizikem aterosklerotických plátů v karotidách

18. 1. 2023

Astmatici mají vyšší hladiny CRP a zánětlivých biomarkerů než zdravá populace a právě biomarkery zánětu jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku vážných příhod spojených s aterosklerózou.

Klinické studie ve většině případů opomíjejí zahrnout do své metodiky údaje o správné inhalační technice pacientů

1. 12. 2022

Léčba CHOPN a astmatu závisí na užívání inhalační medikace, správná inhalační technika pacienta je tedy pro správnou a úspěšnou léčbu CHOPN a astmatu zásadní.