Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Respiforum

Alergická rinitida ve světle covidu-19

20. 9. 2023 - redakce Kapitoly online

Alergická rinitida postihuje až 40 % populace, a je tedy velmi běžným chronickým onemocněním. V době pandemie vznikly pochopitelně obavy o průběh covidu-19 u nemocných s chronickým onemocněním pli...

Studie sledující vztah mezi astmatem a kardiovaskulárními ch...

19. 9. 2023 - redakce Kapitoly online

Rozvinuté astma je pokládáno již nějakou dobu za rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárních chorob. Obě skupiny onemocnění zaznamenaly za posledních několik desetiletí vzestup ve své incidenci a...

Hodnocení užívání kombinace IKS/formoterol jako úlevové medi...

21. 8. 2023 - redakce Kapitoly online

V roce 2021 GINA (Globální iniciativa pro astma – Global Initiative for Asthma) ve svém doporučení pro léčbu astmatu zavedla dva rozdílné terapeutické přístupy, které by měl zvážit každý lékař nas...

Léčba alergické rinitidy ve světle léků s přidanou hodnotou

21. 8. 2023

Alergická rinitida je jedním z nejčastějších chronických onemocnění, v některých zemích dosahuje až 50% celoživotní prevalence....

Bilastin - Celoživotní společník při léčbě alergií

30. 7. 2023

Bilastin je účinné a vysoce selektivní H1-antihistaminikum druhé generace schválené pro léčbu alergické rinokonjunktivitidy a ko...

Chronická obstrukční plicní nemoc ve spojitosti s rakovinou plic

24. 7. 2023

Rakovina plic má nejvyšší úmrtnost ze všech nádorových onemocnění a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je velice běžnou k...

Pacienti s astmatem trpí častěji nerespiračními onemocněními oproti osobám bez astmatu

15. 6. 2023

V posledním desetiletí se stalo astma poměrně dobře poznanou nosologickou jednotkou, co se týče své heterogenity. Fenotypizace a...

Rodinný výskyt CHOPN

14. 6. 2023

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je jednou z nejčastějších příčin nemocnosti a úmrtnosti na světě s odhadovanou prevale...

Studie zabývající se prevalencí pre-CHOPN ukazuje zajímavé výsledky

9. 5. 2023

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je nejčastěji diagnostikována u pacienta s klinickými příznaky na základě nálezů z fun...

Vztah stravování a mikrobiomu k astmatu

5. 5. 2023

Výživa v časném věku a osídlení sliznic mikrobiální flórou představují důležité faktory ovlivňující vývoj imunitního systému a r...