Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Denní aktuality

AI bude pomáhat v personalizované léčbě KVO

16. 2. 2024 - kol

Pacienti s onemocněním srdce budou moci dostávat personalizovanou léčbu přizpůsobenou jejich genetickým a zdravotním informacím. Inovativní projekt využívající umělou inteligenci (AI) k personaliz...

Vloni VZP zaplatila za léčbu epilepsie miliardu korun

12. 2. 2024 - tisková zpráva VZP

S epilepsií se léčí více než 50 tisíc pojištěnců VZP. Jejich léčba vloni pojišťovnu stála přes miliardu korun. Epilepsií trpí o něco víc muži (27 727), což je pro tuto nemoc typické. VZP na tuto c...

Adiktologové vytvořili vzdělávací systém komunitní prevence

5. 2. 2024 - tisková zpráva 1. LF UK a VFN

Závislosti, poruchy příjmu potravy a sebepoškozování patří mezi významné problémy současné mladé generace. Odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy proto vytvořili systém vzdělávání prof...

Na prevenci bylo 58 procent lidí, skoro jako před pandemií

2. 2. 2024 - ač

Dospělí chodí na preventivní prohlídky u praktického lékaře častěji než před deseti lety, u dětí je ale trend opačný. Podíl pojištěnců, kteří v termínu přišli na preventivní prohlídku u praktické...

Zveřejněných zdravotnických dat přibývá. Jsou na NZIP

1. 2. 2024

Koncem roku 2024 by měla být dostupná data ze všech velkých součástí Národního zdravotnického informačního systému. ÚZIS má stra...

Je tu Suchej únor, měsíc bez alkoholu

31. 1. 2024

Lékařskou pomoc kvůli zdravotním problémům způsobených závislostmi na návykových látkách vyhledává každoročně zhruba 42 tisíc kl...

VZP podpořila vznik padesáti ordinací primární péče

29. 1. 2024

A to v oblastech, kde lékaři chybí. Na finanční motivaci mezi ně rozdělila bezmála 20 milionů korun.

Medicínu studují privilegovaní. Může to mít vliv na péči

25. 1. 2024

Průzkum potvrdil, že studenti medicíny pocházejí z nadprůměrného sociálně ekonomického prostředí. Více než dvě třetiny rodičů ma...

Dynamické změny elektrokardiogramu jsou novým rizikovým markerem náhlé srdeční smrti

22. 1. 2024

Abnormality elektrokardiogramu (EKG) byly hodnoceny jako markery statického rizika náhlé srdeční smrti (SCD), ale potenciální vý...

Jak odvrátit hrozbu katastrofálního nedostatku nelékařů?

17. 1. 2024

Do deseti let hrozí českému zdravotnictví kritický nedostatek nelékařského zdravotnického personálu. Zejména všeobecných sester,...