Kardiolog-2874 foto: shutterstock.com

Oborové aktuality - Kardiolog

Na vaskulární věk s appkou

24. 7. 2020 - red

Vaskulární věk představuje komunikační nástroj, který lékařům pomáhá lépe vysvětlit zdravotní riziko jejich pacientům. Nyní je k dispozici aplikace do počítače i chytrého telefonu, která významně usnadní výpočet vaskulárního věku v ordinaci. 

Úspěch primární i sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění je závislý na spolupráci nemocného. Ten často není příliš motivován k dodržování režimových opatření a farmakoterapie. Nejčastějšími důvody nízké adherence jsou dle průzkumu IQVIA z roku 2019 náklady na léčbu a spoluúčast pacienta, složitost léčby a edukace pacienta. Adherenci pacientů k chronické léčbě lze při edukaci účinně zlepšovat srovnáním jejich kalendářního a vaskulárního (cévního) věku. Vaskulární věk se od věku kalendářního může zásadně lišit. Stárnutí tepen urychlují, a tedy vaskulární věk zvyšují, hypertenze, zvýšené koncentrace cholesterolu v krvi, diabetes či kouření. Terapeutické ovlivnění těchto rizikových faktorů, ať už farmakologicky, nebo změnami v životosprávě, může proces cévního stárnutí a aterosklerózy zpomalit, zastavit, nebo dokonce částečně zvrátit.

Hodnocení vaskulárního věku je velice dobrým nástrojem, jak nemocnému ukázat, jak na tom jeho cévy biologicky jsou ve vztahu ke kalendářnímu věku. A může jít i o pozitivní informace – při takové diskusi lze také demonstrovat možnost návratu v čase, pokud se podaří eliminovat rozhodující rizikové faktory. Individuální vaskulární věk je počítán jako věk osoby se stejně velkým predikovaným rizikem, ale se všemi ostatními rizikovými faktory v normálním rozmezí hodnot. Společnost Mediately za podpory společnosti Teva nyní připravila v rámci své aplikace Databáze léčiv tzv. kalkulátor vaskulárního věku, který používá pro výpočet vaskulárního věku tabulky SCORE 2019. V kalkulátoru stačí jednoduše zadat pohlaví pacienta, věk, kuřácký status, systolický krevní tlak a koncentraci celkové cholesterolu. Okamžitým výsledkem je vaskulární věk a riziko pacienta podle SCORE. Nástroj je určen lékařům a slouží pouze pro vzdělávací účely. Jde o chytrou pomůcku, která usnadní a zefektivní edukaci pacientů, které je třeba motivovat k dlouhodobé intervenci kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Aplikaci pro výpočet vaskulárního věku stahujte přes QR kód:

 

zpět