Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře — Číslo 2/2020

Editorial
Vzpomínka na prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., FESC
— Aleš Tichopád

Přehledové články
Plicní embolie
— Tomáš Janota
Fibrilace síní pro praktické lékaře
— Jan Šimek
Diuretika – stále velmi cenná léková skupina
— Jan Bultas
Echokardiografie – co nám může říci a na co je třeba dávat pozor
— Jan Malík
Léčba hypertenze v perioperačním období
— Renata Cífková
Glukózové senzory – soumrak glukometrů?
— PhDr. Adam Suchý, doc. PhDr. Miroslav Světlák
(Nejenom) kardiovaskulární důsledky pandemie COVID 19
— Jaromír Hradec

Kasuistiky
Vše začíná a končí správně odebranou anamnézou
— Jitka Housová
Nemocný s těžkou ischemickou cévní mozkovou příhodou
— Jiří Král

Z kongresů a konferencí
Výroční kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC) – virtuální zkušenost. Amsterodam, 29. 8. – 1. 9. 2020
— Jaromír Hradec

Z historie
Den dá to, co hodina odpírá Před 200 lety zemřel lékař Jiří Procháska
— František Houdek

Z literatury
Syndemie, nikoli pandemie Covid 19
— lip

NA OBÁLCE TOHOTO ČÍSLA

Ukázka planimetrického hodnocení objemu a systolické funkce levé komory z apikální čtyřdutinové projekce v end‑diastole (vlevo) a end‑systole (vpravo).

Zdroj: z článku prof. MUDr. Jana Malíka, CSc. Echokardiografie – co nám může říct a na co je třeba dávat pozor, obr. 2, s. 64.

zpět