Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře — Číslo 1/2022

Z obsahu
Prevence kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi: Co by měl vědět pacient?
— Redakce ve spolupráci s Michalem Vrablíkem
— strana: 2-3

Postavení AT1‑blokátorů v léčbě hypertenze se zaměřením na telmisartan
— Renata Cífková
— strana: 4-11

Vývoj kardiovaskulárního rizika v životě ženy
— Redakce ve spolupráci s Miroslavem Součkem
— strana: 12-15

Měření krevního tlaku v domácím prostředí
— Renata Cífková, Tereza Trunečková
— strana: 16-19

Inhibitory protonové pumpy – jsou skutečně tak bezpečné?
— Jan Bultas
— strana: 20-29


Kazuistiky
Nemocný s palpitacemi a srdečním selháním
— Jiří Král
— strana: 30-31


Z kongresů a konferencí
Vybrali jsme pro vás z kongresu ESC 2022
— red
— strana: 32-36


Z historie kardiologie
Vídeňská medicína v českých rukou
— František Houdek
— strana: 39-41


NA OBÁLCE TOHOTO ČÍSLA

Vlevo: Transtorakální echokardiografie, apikální čtyřdutinová projekce. Dilatace pravostranných srdečních oddílů. Defekt síňového septa s významným levopravým zkratem zobrazeným pomocí barevného dopplerovského mapování. V pravé části obrázku je zvětšená levá síň, v levé pravá síň s otevřenou trojcípou chlopní.

Vpravo: Kontinuální dopplerovské mapování zobrazující proudění přes trikuspidální ústí. V systole je patrné vysokorychlostní turbulentní zpětné proudění odpovídající významné regurgitaci. Změřený maximální tlakový gradient 52 mm Hg ukazuje na středně významnou plicní hypertenzi.

Zdroj: z článku doc. MUDr. Jiřího Krále, CSc. Nemocný s palpitacemi a srdečním selháním, obr. 2 a 3, s. 31

zpět