Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Respiforum

Zdravotní gramotnost u pacientů s respiračním onemocněním – jak mohou sestry pomoci zlepšit současnou situaci

21. 6. 2024

Ve 21. století by zdravotní péče měla být snadno dostupná všem členům společnosti bez ohledu na jejich socioekonomický status. Zdravotní gramotnost – míra, do jaké jsou jednotlivci schopni získávat, zpracovávat a chápat základní informace o zdraví – je nezbytným předpokladem pro úspěšnost léčby a zároveň jednotlivcům umožňuje řídit své vlastní zdraví, pohodu a péči.1 Sestry hrají klíčovou roli při překonávání rozdílů ve zdravotní gramotnosti, a tím pomáhají zlepšovat výsledky všech členů společnosti.2

Na celém světě je prevalence chronických onemocnění na vzestupu; respirační onemocnění, jako je astma a CHOPN, patří mezi jedny z nejčastějších. Lidé žijící s těmito nemoci musí získat, pochopit a aplikovat informace potřebné k dodržování komplexních léčebných plánů, a proto je nutná odpovídající zdravotní gramotnost, aby mohli své nemoci zvládat na každodenní bázi.1

Eduklační brožury a jiné vzdělávací pomůcky jsou však často složité, plné žargonu a jejich interpretace může být náročná. Důsledky nepochopení informací mohou být závažné – špatná zdravotní gramotnost je spojena s řadou nepříznivých výsledků, včetně špatného celkového zdravotního stavu, zvýšeného počtu hospitalizací a zkrácení průměrné délky života.3

Posílení postavení pacienta je klíčové pro to, aby se těmto důsledkům předešlo; díky důkladnému pochopení podstaty nemoci se pacienti s chronickými respiračními onemocněními mohou účinně menežovat samy.1 Zdravotní gramotnost samozřejmě nevyplývá pouze z vlastností jednotlivce (jako jsou kognitivní schopnosti nebo celková gramotnost), ale je spíše výsledkem spolupráce mezi pacienty a jejich poskytovateli zdravotní péče. Optimální komunikační dovednosti zdravotnických pracovníků a snadnější přístup k informacím mohou zlepšit úroveň znalostí pacientů, a tím zlepšit jejich léčební výsledky.4

V rámci systémů zdravotní péče v celé Evropě mají sestry podmínky k tomu, aby usnadnily častou komunikaci s pacienty, která je nezbytná pro jejich podporu při provádění pozitivních změn v jejich celkové pohodě.5 Maximalizace dopadu každé interakce s pacienty s cílem podpořit zdravotní gramotnost a zajistit porozumění by proto mělo být rutinní součástí ošetřovatelské praxe.5

V souvislosti s pacienty s chronickým respiračním onemocněním je zlepšení zdravotní gramotnosti jednotlivce spojeno s řadou lepších výsledků. Například zajištění komplexního porozumění léčbě onemocnění u pacientů s CHOPN a astmatem může vést ke zlepšení adherence k medikaci, zapojení samotného pacienta do léčebných plánů a správnému používání inhalátorů.4

Jak mohou sestry překlenout komunikační propast mezi lékaři a pacienty ?

Potřeby každého jednotlivce jsou jedinečné. Úroveň gramotnosti, komunikační preference a předchozí zkušenosti se mohou lišit a identifikace překážek optimálního porozumění je nezbytná. Pro sestry pracující v oblasti respirační péče existuje několik jednoduchých praktických opatření, která lze podniknout, aby bylo zajištěno porozumění informacím, jako například:5,7

  • Veďte jasné, stručné a uměřené rozhovory s pacienty, používejte zjednodušený jazyk a v případě potřeby se vyhýbejte zkratkám
  • Identifikujte a rozvíjejte existující úroveň porozumění dané osoby s ohledem na různé jazykové a edukační bariéry
  • Vraťte se zpět, abyste porozuměli novým informacím; V případě potřeby informace zopakujte
  • Zajistěte, aby se vaši pacienti cítili pohodlně, a povzbuďte je, aby se ptali na otázky týkající se jejich péče

Poskytovatelé zdravotní péče by měli zajistit, aby pacienti obdrželi dostatečné inofmrace k provádění všech úkolů, které se od nich v rámci léčby jejich onemocnění vyžadují. Implementace jednoduchých komunikačních strategií, jako jsou výše uvedené, do ošetřovatelské praxe může pomoci podpořit lidi s chronickým respiračním onemocněním, aby se zapojili do řízení své léčby a vytvořili si tak vzájemně prospěšné vztahy s každým klíčovým hráčem zapojeným do procesu jejich léčby.

Reference

zpět