Menu

Meze odpovědnosti nemocnice za smrt pacientky psychiatrického oddělení

29. 9. 2020

V dnešní aktualitě se vrátíme zpět do minulosti a podíváme se na to, jak to dopadlo s Krajskou nemocnicí v Liberci, proti které byla...

Revoluce ve výplatách aneb za stejnou práci rozdílná mzda?

25. 8. 2020

Každý z nás jistě zná rčení o tom, že „v Praze je blaze“. Mnohdy však bývá toto rčení upraveno na mnohdy trefnější „v Praze je draze“....

Právo na odpověď a dodatečné sdělení aneb „revoluce“ pro internetové prostředí

31. 7. 2020

V dnešním článku bychom Vás rádi informovali o skutečně zásadním a převratném nálezu Ústavního soudu týkajícím se tzv.  práva...

Možnost domáhat se po nemocnici odškodnění za protrpěné bolesti? I to je možné!

28. 6. 2020

V dnešní aktualitě se budeme věnovat nedávnému rozhodnutí Ústavního soudu týkající se povinností nemocnice vůči pacientovi. Konkrétně...

Přítomnost rodiče u operace dítěte jako neomezitelné právo?

1. 6. 2020

V tomto článku se budeme věnovat nedávnému rozhodnutí Ústavního soudu, které je nejen z právního pohledu velice zajímavé – týká se...

Účel světí prostředky? V právním státě určitě ne!

30. 4. 2020

To, že nežijeme v ideálním světě a k porušení práva čas od času dojde, není nic překvapivého. Horší ale je, když v rozporu s právem...

Výjimečná úhrada léčivého přípravku v rozhodovací praxi soudů

8. 3. 2020

V tomto rozboru zajímavého případu se budeme věnovat rozsudku Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) sp. zn. 5 Ads 28/2018 ze...

Poplatky za některá podání? Leckdy nesmyslné a hlavně protiústavní

12. 2. 2020

V dnešním rozboru soudního případu se budeme zabývat zrušením poplatku za podněty v oblasti veřejných zakázek. To, že se dnes za...

Dítě narozené „po smrti“ matky – právní aspekty

16. 12. 2019

V tomto článku si přiblížíme velmi zajímavý případ, který se v nedávné době udál ve Fakultní nemocnici v Brně a který byl hojně rozebírán...

Novinky z oblasti výjimečných úhrad podle § 16

18. 11. 2019

V tomto článku se budeme věnovat nejnovějšímu vývoji v oblasti tzv. výjimečných úhrad podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném...