Menu

Záznamové tabulky pro pacienty

 

Průkaz diabetika

Záznam o zdravotním stavu diabetika na jednom místě

 

Záznam o domácím měření krevního tlaku

Přehledná tabulka k zaznamenávání hodnot krevního tlaku ke stažení [PDF]

 

Lékový záznamník

Záznam všech léků užívaných pacientem [PDF]
(Připraveno ve spolupráci s ČLnK

Edukační brožury a letáky

 

Mějte cukrovku pod kontrolou

Stručný přehledník všeho, co potřebujete vědět o diabetu 2. typu [PDF]

 

Zůstaňte zdraví po celý život

Opravník oblíbených omylů u pacientů s dyslipidemií a se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem [PDF]

 

Nepodceňujte vysoký krevní tlak

Stručný přehledník všeho, co potřebujete vědět o hypertenzi [PDF]

 

Proč a jak si měřit krevní tlak

Informační brožura o správním měření krevního tlaku v domácím prostředí [PDF]

 

Statiny - bezpečná léčba pro Vaše dítě

Informační leták pro rodiče dětí s familiární hypercholesterolemií [PDF]

 

Jak žít s diabetem 2. typu

Informační leták pro diabetické pacienty [PDF]

 

GDPR - plakát

Informace pro pacienty o zpracování a ochraně jejich osobních údajů [PDF]

 

Základní informace o epilepsii

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

 

Epilepsie a dítě

Informační brožura pro rodinu dítěte s epilepsií [PDF]

 

 

Mám roztroušenou sklerózu

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

Můj život s roztroušenou slerózou

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

Co můžu od RS čekat

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

Fobie z jehel

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

Brožura Ataka

 

NOVÉ: Co je ataka roztroušené sklerózy a jak ji poznám?

Příloha k brožuře

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

Kardiovaskulární rizika a možnosti jejich snížení pacientem

Informační brožura pro pacienty a jejich blízké [PDF]

 

Zmenšete rizika, která přináší vysoký cholesterol

Edukační leták [PDF]

 

Varovné přáznaky cévních mozkových příhod

Edukační leták [PDF]

 

Rady a tipy pro úpravu životního stylu pro pacienty s léčbou antipsychotiky

Edukační leták [PDF]

 

Pylový kalendář

Přehled nejčastějších alergenů [PDF]

 

Režimová opatření pro pro pacienty s astmatem

Edukační leták [PDF]

 

Rychlý návod, jak používat DuoResp Spiromax®

Edukační leták [PDF]