Menu

Infekce příčinou Alzheimerovy choroby? Teorie se těší novému zájmu

14. 6. 2019 / foto: shutterstock.com

Vědci stále debatují o možné etiologii onemocnění, do popředí zájmu se opět dostává možný vliv infekčních agens.

Vliv cirkulujícího kortizolu na kognitivní funkce a strukturální změny mozkové tkáně

27. 5. 2019 / foto: shutterstock.com

V časopise Neurology byla publikovaná studie, která ozřejmila asociaci mezi koncentrací kortizolu v séru a kognitivními funkcemi a strukturálními změnami mozkové tkáně.

Magnetická rezonance může v budoucnosti pomoci v predikci rizika demence

9. 5. 2019 / foto: shutterstock.com

Snímkování mozku pomocí magnetické rezonance by se v budoucnosti mohlo stát užitečným nástrojem v predikci demence.

Zpomaluje cvičení progresi Parkinsonovy choroby?

26. 4. 2019 / foto: shutterstock.com

Přibývá důkazů o tom, že velmi intenzivní cvičení může mít na pacienty s Parkinsonovou chorobou příznivý dopad.

Vědci pracují na novém objektivním testu měření bolesti pomocí elektroencefalografie

8. 4. 2019 / foto: shutterstock.com

Vizuální analogová škála je v současnosti zlatým standardem v hodnocení intenzity akutní i chronické bolesti.

Fremanezumab schválen pro preventivní terapii migrény

22. 3. 2019 / foto: shutterstock.com

FDA nyní schválil nový léčivý přípravek k preventivní léčbě migrény – přípravek Ajovy® podávaný subkutánně.

Význam revidovaných McDonaldových kritérií z roku 2017

24. 1. 2019 / foto: shutterstock.com

Jakou prediktivní hodnotu mohou mít revidovaná McDonaldova kritéria pro pacienty s klinicky izolovaným syndromem na klinicky definitivní roztroušenou sklerózu?

Jaká je asociace mezi Parkinsonovou chorobou, bakteriofágy a střevním mikrobiomem?

25. 10. 2018 / foto: shutterstock.com

V porovnání se zdravými kontrolami byla u pacientů s Parkinsonovou chorobou pozorována redukce bakterií produkujících laktát.

Organická rozpouštědla zvyšují riziko vzniku roztroušené sklerózy

5. 10. 2018 / foto: shutterstock.com

Riziko bylo nejvyšší u kuřáků s konkrétní alelou HLA, kteří byli vystaveni organickým rozpouštědlům.

Domácí testování spánkové apnoe je výhodné

4. 8. 2018 / foto: shutterstock.com

Domácí testování nekomplikované obstrukční spánkové apnoe je stejně výtěžné jako laboratorní polysomnografie.