Menu

Benefit restrikce soli u pacientů se srdečním selháním zůstává neobjasněn

3. 7. 2019 / shutterstock.com

Navzdory všeobecnému doporučení restrikce soli u pacientů se srdečním selháním zůstává benefit tohoto režimového opatření nejistý.

Akutní infarkt myokardu je u mladých žen stále častější diagnózou

6. 6. 2019 / shutterstock.com

Recentně publikovaný výzkum ozřejmil znepokojující trend, který je patrný v incidenci akutního infarktu myokardu v posledních desetiletích.

Nové doporučené pokyny k terapii hypercholesterolemie rozšiřují a upravují terapeutické skupiny

20. 5. 2019 / foto: shutterstock.com

Terapie hypercholesterolemie a prevence kardiovaskulárních chorob doznaly od roku 2013 značných změn.

Fyzická zdatnost předurčuje kardiovaskulární úmrtnost

9. 5. 2019 / foto: shutterstock.com

Stupeň fyzické zdatnosti může sloužit jako prediktor rizika úmrtí souvisejícího s kardiovaskulárním onemocněním, onkologickým onemocněním či mortalitou obecně.

Paradox obezity: obézní pacienti mají vyšší šance na přežití akutního srdečního selhání

25. 4. 2019 / foto: shutterstock.com

Obezita je jedním z rizikových faktorů rozvoje akutního srdečního selhání. Pokud je ale akutní srdeční selhání diagnostikováno, u obézních pacientů je pozorována nižší mortalita – jedná se o tzv. paradox obezity.

Významné studie z oblasti kardiologie v roce 2018

10. 4. 2019 / foto: shutterstock.com

Více než polovina příspěvků, které byly zařazeny mezi nejvýznamnější články uplynulého roku, se týkala prevence.

Je bezpečné kombinovat aspirin a ibuprofen?

25. 3. 2019 / foto: shutterstock.com

Současné užívání aspirinu a ibuprofenu může vyvolat nežádoucí účinky.

Otázky nad denním podáváním aspirinu zdravým seniorům se vrací

14. 3. 2019 / foto: shutterstock.com

Zjištění studie ASPREE, publikované nedávno v New England Journal of Medicine, opětovně zpochybňují roli nízkodávkového aspirinu v primární prevenci kardiovaskulárních či jiných chronických chorob u zdravých seniorů.

Délka apnoických pauz jako prediktor rizika mortality

28. 2. 2019 / foto: shutterstock.com

Doba trvání apnoických pauz při obstrukční spánkové apnoi se jeví jako významnější ukazatel rizika mortality než celkový počet apnoických pauz.

Americká kardiologická asociace aktualizovala doporučení pro léčbu rezistentní hypertenze

11. 2. 2019 / foto: shutterstock.com

Hypertenze je definována jako rezistentní, pokud se nedaří dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku ani při terapii trojkombinací antihypertenziv.