Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Kardiolog

Hypertenze a mozek

26. 5. 2023

Arteriální hypertenze svým patofyziologickým mechanismem poškozuje mozek – dlouhodobě zvýšený krevní tlak (TK) má na svědomí strukturální a funkční změny na mozkových tepnách. Nedostatek cévního z...

Hypocholesterolemie v intenzivní péči

9. 5. 2023 - redakce Medical Tribune

U řady závažných onemocnění bylo doloženo, že v průběhu zvýšené zátěže organismu dochází k poklesu plazmatické hladiny cholesterolu. Ukazuje se, že hypocholesterolemie je důležitým prognosti...

Co ovlivňuje tuhost cévní stěny u starších diabetiků 2. typ...

24. 4. 2023 - redakce Medical Tribune

Ateroskleróza u pacientů s diabetem má svá specifika jak po stránce kvalitativní, tak kvantitativní. Patofyziologický mechanismus je složitý, významnou roli pravděpodobně hraje endoteliální dysfun...

Role betablokátorů v současných doporučeních pro léčbu arteriální hypertenze

24. 4. 2023

Betablokátory patří mezi jedny z nejstarších antihypertenziv vůbec. Syntéza propranololu proběhla již v roce 1962 a na trh byl u...

Hodnota screeningu rizika náhlé srdeční smrti u mladých závodních sportovců

30. 3. 2023

Kardiovaskulární (KV) vyšetření sportovců před účastí na závodech může identifikovat jedince s KV onemocněním s rizikem náhlé sr...

Jedení v reakci na úzkost nebo smutek je spojeno s poškozením srdce

10. 3. 2023

Podle výzkumu zveřejněného v lednu 2023 v časopisu ESC European Journal of Preventive Cardiology, není pro zdraví srdce důležité...

Kardiovaskulární riziko: od významu přes stanovení po komunikaci s pacientem

9. 3. 2023

Abstrakt: Přístup k prevenci kardiovaskulárních (KV) onemocnění se mění. Doporučené postupy postulují stále ambicióznější cílov...

Kardiometabolická onemocnění zvyšují riziko demence

16. 2. 2023

Studie vycházející ze švédského registru dvojčat, která zkoumala vztah mezi kardiometabolickou multimorbiditou (CMM) a výskytem...

Vliv diabetu 1. typu na cévní systém ve světle genového polymorfismu connexinu 37

18. 1. 2023

Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je velmi silným rizikovým faktorem makrovaskulárního a mikrovaskulárního postižení, přičemž hlav...

Ateroskleróza a dyslipidemie v roce 2022

18. 1. 2023

Přehled terapeutických novinek v oblasti léčby dyslipidemií za uplynulý rok na prosincovém 26. kongresu o ateroskleróze tradičně...