Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Kardiolog

Thiazidová diuretika ve světle nových poznatků

3. 6. 2024 - red

Dle doporučení České společnosti pro hypertenzi (ČSH) z roku 2022 jsou thiazidová diuretika jakožto spolehlivé antihypertenzivum indikována nejen v terapii arteriální hypertenze a izolované systol...

První studie u lidí prokázala možnost redukce těžko dostupný...

24. 5. 2024 - kol

Studie Cryocure-VT zkoumající novou technologii, která využívá ultranízkoteplotní kryoablaci (ULTC) k eliminaci klinické komorové (ventrikulární) tachykardie (VT), potvrdila její účinnost u 94 pro...

Gestační hypertenze a nová evropská doporučení

2. 5. 2024 - redakce Medical Tribune

Evropská společnost pro hypertenzi (ESH) publikovala na konci roku 2023 v časopise Journal of Hypertension aktualizované doporučené postupy, které zahrnovaly i nové poznatky o léčbě vysokého krevn...

Který rizikový faktor kardiovaskulárních komplikací je nejdůležitější?

2. 5. 2024

Otázku, který z rizikových faktorů umocňujících aterosklerotické cévní postižení je tím nejhlavnějším a kterému by se mělo věnov...

SCORE2-Diabetes – nový nástroj k posouzení kardiovaskulárního rizika diabetiků

18. 3. 2024

Stanoviska k výši kardiovaskulárního (KV) rizika pacientů s diabetem se v čase vyvíjela, tendencí poslední doby bylo vyvinout ná...

Diagnostika a léčba familiární hypercholesterolemie u dětí

19. 1. 2024

Včas nediagnostikovaná a neléčená familiární hypercholesterolemie (FH) může vést k předčasné manifestaci aterosklerózy v podobě...

V centru zájmu zánět

16. 1. 2024

V pořadí 27. kongres o ateroskleróze proběhl na začátku prosince v Hradci Králové a přilákal stovky zájemců o komplexní problema...

Podcast • Proč znát diety, které (ne)mají rádi kardiologové

19. 12. 2023

Dne 18. října 2023 proběhla v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze tradiční Celostátní odborná konference...

Ateroskleróza a dyslipidemie v ordinaci nefrologa

24. 10. 2023

Další z pravidelných odborných webinářů České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) se v září věnoval problematice aterosklerózy...

Co ukázala analýza pacientů s klinicky jistou a s pravděpodobnou FH na Slovensku?

13. 10. 2023

Na letošním Šobrově dni v Praze, který je tradiční odbornou událostí zaměřenou na novinky, doporučené postupy i kontroverze v lé...