Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Oborové aktuality – Respiforum

Perzistující astma je spojeno s vyšším rizikem aterosklerotických plátů v karotidách

18. 1. 2023
Astmatici mají vyšší hladiny CRP a zánětlivých biomarkerů než zdravá populace a právě biomarkery zánětu jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku vážných příhod spojených s aterosklerózou.

Studie publikovaná v Journal of the American Heart Association naznačuje, že lidé trpící perzistujícím astmatem mají ve vyšší míře přítomny aterosklerotické pláty v karotidách. Ateroskleróza je jednou z hlavních příčin úmrtí ve Spojených státech a v její patogenezi hraje hlavní roli zánět. Právě biomarkery zánětu jako je například CRP a IL-6 jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku vážných příhod spojených s aterosklerózou. Astmatici mají vyšší hladiny CRP a zánětlivých biomarkerů než zdravá populace. IL-6 je spojený s fenotypem astmatu s těžším průběhem a častými exacerbacemi. Zánětlivý podklad je tedy zřejmě u obou těchto onemocnění, doposud však nebyla tato onemocnění dávána do souvislosti.

Autoři sledovali u osob bez anamnézy kardiovaskulárního onemocnění mezi 45 a 84 lety účastnící se studie MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) zda mají na ultrazvukovém vyšetřením karotid přítomny aterosklerotické pláty, zda a jaké mají astma a přítomnost vybraných zánětlivých markerů (CRP, IL-6). Z celkových 5 029 osob mělo 109 perzistující astma (definováno užíváním kontrolní medikace) a 388 astma intermitentní (bez nutnosti užívat kontrolní medikaci). Vyšetřovaní s perzistujícím astmatem byli ve vyšším zastoupení ženy (70 % oproti 51,7 % u osob bez astmatu), měli vyšší BMI (29,9kg/m2 oproti 28,1 kg/m2 u osob bez astmatu) a hodnoty HDL (56,5 mg/dl oproti 50,6 mg/dl u osob bez astmatu).

Aterosklerotické pláty na karotidách byly přítomny u 50,5 % účastníků studie bez astmatu, u 49,5 % pacientů s intermitentním astmatem a u 67 % lidí s perzistujícím astmatem. Pacienti s perzistujícím astmatem měli ze všech skupin naměřeny nejvyšší hladiny zánětlivých markerů, měli vyšší IL-6 i CRP oproti vyšetřovaným bez astmatu. Skupina s intermitentním astmatem měla zvýšené pouze CRP, IL-6 nebylo oproti skupině bez astmatu nijak zvýšeno. Spojitost mezi aterosklerotickým postižením karotid a perzistujícím astmatem je však nejspíš multifaktoriální. Po adjustaci markerů zánětu k základním hodnotám však nedošlo k vymizení asociace mezi přítomností plátů a perzistujícího astmatu. Jsou tedy nutné další studie k ozřejmění patofyziologického podkladu provázanosti obou onemocnění.

Zdroj: Tattersall, M. C., Dasiewicz, A. S., McClelland, R. L., Jarjour, N. N., Korcarz, C. E., Mitchell, C. C., Esnault, S., Szklo, M., & Stein, J. H. (2022). Persistent asthma is associated with carotid plaque in Mesa. Journal of the American Heart Association, 11(23). https://doi.org/10.1161/jaha.122.026644

zpět