Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.
-3463 Ilustrační fotografie. Zdroj: Shutterstock

Denní aktuality

Blíží se čtvrtá dávka?

18. 7. 2022 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Již delší dobu je pozornost napříč evropskými státy upřena na jednu z dalších tzv. letních vln pandemie onemocnění COVID-19. Předpovědi odborníků ohledně dalšího průběhu pandemie se poměrně dost liší, avšak minimálně mezi těmi opatrnějšími z nich se stále častěji objevuje zmínka o čtvrté neboli druhé „posilovací“ dávce očkování, a to zejména v souvislosti s rizikovými skupinami obyvatelstva. Tématu možné čtvrté dávky se pilně věnuje i samotná Evropská unie, konkrétně tedy Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Tyto dvě instituce, které zastávají v oblasti ochrany veřejného zdraví na evropské úrovni zásadní roli, vydaly v polovině července tohoto roku společné doporučení týkající se dodatečné posilovací dávky vakcíny proti COVID-19. A co konkrétně nám ECDC a EMA doporučují?

V prvé řadě je třeba zmínit, že dané stanovisko se týká pouze tzv. mRNA vakcín a nevztahuje se tedy na tzv. vektorové vakcíny. Podle daných evropských institucí je s ohledem na počty potvrzených případů onemocnění COVID-19 po celé Evropě, které navzdory poměrně vysokým letním teplotám pomalu stoupají, vhodné začít uvažovat o přeočkování ve formě druhé posilovací dávky, a to především u osob starších 60 let a dále u tzv. zranitelných osob spadajících do vybraných rizikových kategorií. V tomto ohledu je pak nutné připomenout, že obdobné doporučení již ECDC a EMA vydaly v dubnu tohoto roku, přičemž vhodnost přeočkování se v danou chvíli kromě zranitelných osob vztahovala na osoby starší 80 let. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci však byly tyto závěry přehodnoceny a věková hranice se snížila na 60 let. Přeočkování by mělo proběhnout ideálně počátkem podzimních měsíců tak, aby vakcína chránila především v náročném zimním období. Spolu s aplikací další posilovací dávky je pak vhodné zvážit, zda není na místě i kombinace s očkováním proti chřipce. Za zmínku pak stojí i to, že ze strany ECDC a EMA v tuto chvíli nezaznělo výslovné doporučení k plošné aplikaci čtvrté dávky zdravotnickým pracovníkům. Důvodem má být především skutečnost, že dle nyní dostupných poznatků by posilovací dávka u těchto osob měla pouze omezený přínos.

Tématem doporučení však není výhradně čtvrtá dávka očkování, ale ECDC a EMA se rovněž věnují i otázce třetí, tedy první posilovací dávky. Členské státy by totiž podle nich měly ideálně ještě v průběhu letních měsíců zapracovat na zvýšení proočkovanosti populace třetí dávkou, a to zejména u rizikovějších kategorií osob. Spolu s tím by se členské státy měly zaměřit i na rozvoj v oblasti primární léčby onemocnění COVID-19. 

V souvislosti s daným doporučením obdržel Státní ústav pro kontrolu léčiv od Ministerstva zdravotnictví žádost o vyjádření stanoviska k druhému „boosteru“. Podporu čtvrté posilovací dávky již vyslovila České vakcinologická společnost ČLS JEP, a to nejen ve vztahu k osobám starším 60 let, ale rovněž i pro další rizikové kategorie.

zpět