Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Denní aktuality

Blíží se čtvrtá dávka?

18. 7. 2022

Již delší dobu je pozornost napříč evropskými státy upřena na jednu z dalších tzv. letních vln pandemie onemocnění COVID-19. Předpovědi odborníků ohledně dalšího průběhu pandemie se poměrně dost liší, avšak minimálně mezi těmi opatrnějšími z nich se stále častěji objevuje zmínka o čtvrté neboli druhé „posilovací“ dávce očkování, a to zejména v souvislosti s rizikovými skupinami obyvatelstva. Tématu možné čtvrté dávky se pilně věnuje i samotná Evropská unie, konkrétně tedy Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Tyto dvě instituce, které zastávají v oblasti ochrany veřejného zdraví na evropské úrovni zásadní roli, vydaly v polovině července tohoto roku společné doporučení týkající se dodatečné posilovací dávky vakcíny proti COVID-19. A co konkrétně nám ECDC a EMA doporučují?

V prvé řadě je třeba zmínit, že dané stanovisko se týká pouze tzv. mRNA vakcín a nevztahuje se tedy na tzv. vektorové vakcíny. Podle daných evropských institucí je s ohledem na počty potvrzených případů onemocnění COVID-19 po celé Evropě, které navzdory poměrně vysokým letním teplotám pomalu stoupají, vhodné začít uvažovat o přeočkování ve formě druhé posilovací dávky, a to především u osob starších 60 let a dále u tzv. zranitelných osob spadajících do vybraných rizikových kategorií. V tomto ohledu je pak nutné připomenout, že obdobné doporučení již ECDC a EMA vydaly v dubnu tohoto roku, přičemž vhodnost přeočkování se v danou chvíli kromě zranitelných osob vztahovala na osoby starší 80 let. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci však byly tyto závěry přehodnoceny a věková hranice se snížila na 60 let. Přeočkování by mělo proběhnout ideálně počátkem podzimních měsíců tak, aby vakcína chránila především v náročném zimním období. Spolu s aplikací další posilovací dávky je pak vhodné zvážit, zda není na místě i kombinace s očkováním proti chřipce. Za zmínku pak stojí i to, že ze strany ECDC a EMA v tuto chvíli nezaznělo výslovné doporučení k plošné aplikaci čtvrté dávky zdravotnickým pracovníkům. Důvodem má být především skutečnost, že dle nyní dostupných poznatků by posilovací dávka u těchto osob měla pouze omezený přínos.

Tématem doporučení však není výhradně čtvrtá dávka očkování, ale ECDC a EMA se rovněž věnují i otázce třetí, tedy první posilovací dávky. Členské státy by totiž podle nich měly ideálně ještě v průběhu letních měsíců zapracovat na zvýšení proočkovanosti populace třetí dávkou, a to zejména u rizikovějších kategorií osob. Spolu s tím by se členské státy měly zaměřit i na rozvoj v oblasti primární léčby onemocnění COVID-19. 

V souvislosti s daným doporučením obdržel Státní ústav pro kontrolu léčiv od Ministerstva zdravotnictví žádost o vyjádření stanoviska k druhému „boosteru“. Podporu čtvrté posilovací dávky již vyslovila České vakcinologická společnost ČLS JEP, a to nejen ve vztahu k osobám starším 60 let, ale rovněž i pro další rizikové kategorie.

zpět
-3463 Ilustrační fotografie. Zdroj: Shutterstock