Menu

Časování intervence rozhoduje o úspěchu

28. 7. 2020

Odkládání intervence klíčových kardiovaskulárních rizikových faktorů, jako je hypertenze nebo dyslipidémie, má v praxi řadu důvodů....

Dětská obezita a hypertenze upozorňují na budoucí srdeční choroby

26. 7. 2020

Velká německá studie provedená u dětí a adolescentů ukazuje souvislost mezi obezitou, vysokým krevním tlakem a pozdějším cévním poškozením....

Na vaskulární věk s appkou

24. 7. 2020

Vaskulární věk představuje komunikační nástroj, který lékařům pomáhá lépe vysvětlit zdravotní riziko jejich pacientům. Nyní je k...

Kdo je nejvíce ohrožen poruchou srdečního rytmu?

21. 7. 2020

Odborníci nastiňují nejlepší způsob, jak identifikovat pacienty, u nichž je pravděpodobné, že se u nich vyvinou běžné a devastující...

Vaskulární věk – od patofyziologie ke klinickému využití

28. 5. 2020

MUDr. Jan Pudil II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha Souhrn Pudil J. Vaskulární...

Jaký je rozdíl mezi biologickým a vaskulárním věkem cév vašich pacientů?

14. 4. 2020

Adherenci pacientů k chronické léčbě lze účinně zlepšovat srovnáním jejich kalendářního a cévního věku.  Vaskulární věk se...

Stanovisko české společnosti pro hypertenzi k infekci COVID-19 a krevnímu tlaku

3. 4. 2020

Stanovisko České společnosti pro hypertenzi pro laickou veřejnost Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) je nejčastějším...

ČKS doporučuje, co dělat pro zachování akutní kardiologické péče

20. 3. 2020

Česká kardiologická společnost doporučuje v kardiocentrech uzavřít provoz pro elektivní výkony. Prioritním úkolem zajištění akutní...