Menu

III. – soukromoprávní smlouvy při provozování lékařské praxe

3. 11. 2019 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Autor: Mgr. Libor Štajer

Odborný garant: prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Třetí kurz právních předpisů v oblasti zdravotnictví navazuje na dva předcházející, ale lze jej absolvovat i samostatně. Prezentace vychází z předpokladu, že nedílnou součástí oblasti poskytování lékařské péče je uzavírání soukromoprávních smluv. Z tohoto důvodu je zejména pro lékaře velmi důležité být dopodrobna obeznámen se všemi pravidly, kterými se uzavírání těchto smluv řídí. 


Počet kreditních bodů: 3


Souhrnný článek [PDF]


Prezentace ke stažení [PDF]


Vědomostní test


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.