Menu
Aktuality-2800 Petr Šonka

Doporučení Sdružení praktických lékařů k dalšímu fungování

19. 3. 2020 - tisková zpráva SPL ČR

Situace je nepřehledná, politici už nám ani neslibují, kdy, kolik a jakých ochranných pomůcek pro primární péči nám pošlou. Postup je nejednotný, každý kraj se snaží organizaci péče řešit po svém. Jsme přesvědčeni, že pro zvládnutí situace je naprosto klíčové udržet v chodu primární péči, byť by to bylo v nouzovém režimu. Pomoci si ale budeme muset sami. Proto doporučujeme následující opatření, která je třeba realizovat tak, aby mohla být uvedena do reality nejpozději od pondělí 23. 3. 2020.  

1. Je nutné vytvořit v každém okrese či oblasti omezenou síť ordinací, které jsou schopny zajistit i kontakt s pacientem (samozřejmě pouze v nezbytných případech). Optimálně by šlo o ordinace mladších kolegů. Také je možnost, že by se zde střídali lékaři z ostatních ambulancí. A do těchto koncentrovat ochranné pomůcky, kterými ještě disponujeme. O těchto ordinacích by nebyly údaje zveřejněny, ale věděli by o nich kolegové z ordinací dle bodu 2 a ti by teprve kontakt pacientovi v odůvodněném případě zprostředkovali. V některých místech ČR se již takto dohodlo a docela dobře to funguje, někde i ve spolupráci s nemocnicí (pohotovost), někde dohoda VPL v rámci obce. Pokuste se tedy řešit dle situace. Záměrem je i při nedostatku pomůcek zachovat alespoň nějaké ordinace schopné pacienta v případě nutnosti fyzicky vyšetřit. 

2. Všechny ostatní ordinace je nutné udržet v chodu v režimu na telefonu za zamčenými dveřmi. Tedy vše, co lze zvládnout distančně. Dosavadní dny ukazují, že jde takto u většiny pacientů. Žádáme o toto i lékaře v karanténě – někteří v tomto režimu mohou pracovat i z domova. Po dohodě se ZP bude i na takto zajištěnou praxi pohlíženo jako na fungující a bude dostávat kapitační platbu. Lékař v karanténě podle našeho názoru, který jsme konzultovali s MZ, může pracovat i v ordinaci (která samozřejmě není v nějakém větším celku – prostě sólo ordinace, kam nebude mít přístup další personál ani pacienti). V současné době je již počet praktiků v karanténě takový, že kdyby zcela vypadli, tak ostatní praktici, ZZS, či nemocnice a krizové linky nebudou zvládat. 

Opakovaně urgujeme ministerstvo o jasné informace o pomůckách, tj. ne co je kde objednáno, ale co reálně je k dispozici. S tím, že pokud se něco pro praktiky najde, tak souhlasíme s distribucí přes kraje, ale musí být jasně řečeno, kolik daný kraj čeho pro praktiky má. A chceme mít možnost (již máme kontaktní osoby z krajů) ovlivnit kam to půjde – tj. nedává nám smysl zásobit všechny ordinace na den, ale raději 10 % ordinací (kontaktních) na 10 dní.  

Bohužel u první dodávky distribuované přes SPL (urychlený režim, pomůcka na max. dva dny) jsme se spolehli na ujištění, že v tomto týdnu budou realizovány dostatečné navazující dodávky státu přes kraje. Zůstalo jen u ujištění. Kdyby nám rovnou řekli, že možná nic nebude, udělali bychom i naší distribuci rovnou v tomto režimu…. 

Žádáme okresní zástupce i lékaře v obcích atd., aby začali péči VPL organizovat dle těchto pokynů. V případě nejasností se ozvěte, ale prosím zvažte nutnost nás kontaktovat…. 

Petr Šonka