Menu
Diabetologie-2640 foto: shutterstock.com

Psoriáza a psoriatická artritida zvyšují riziko rozvoje diabetu

22. 5. 2019 - MT
Pacienti s psoriázou a psoriatickou artritidou čelí podle výsledků studie prezentované v časopise Rheumatology dvojnásobnému riziku rozvoje diabetu mellitu 2. typu.

Popis britské studie

Do rozsáhlé kohortové studie bylo zapojeno 6783 pacientů ve věku 18 až 89 let s diagnostikovanou psoriatickou artritidou. Britští odborníci spárovali pacienty v poměru 1:4 s dvěma náhodně vybranými kohortami. První z nich tvořila běžná populace 27 132 osob bez diagnózy psoriatické artritidy, psoriázy či dalšího zánětlivého kloubního onemocnění. Druhá, psoriatická, kohorta zahrnovala pacienty s psoriázou, ovšem bez psoriatické artritidy či dalšího zánětlivého kloubního onemocnění a čítala taktéž 27 132 osob. Všechny kohorty byly demograficky srovnatelné a byl u nich monitorován rozvoj diabetu mellitu 2. typu, cerebrovaskulárních onemocnění, ischemické choroby srdeční a nemoci periferních cév.

Výsledky

U pacientů s psoriatickou artritidou byla incidence diabetu 2. typu výrazně vyšší než u běžné populace i než u psoriatické kohorty. V případě první uvedené skupiny se jednalo o 40 % vyšší riziko (ARR = 1,40; 95% CI = 1,15–1,70), u psoriatické kohorty bylo riziko dvojnásobné (ARR = 1,53; 95% CI = 1,19–1,97).

Autoři studie poukazují také na zvýšené riziko kombinovaných kardiovaskulárních onemocnění (riziko vyšší o 29 %), ischemické choroby srdeční (o 27 %) a rozvoje onemocnění periferních cév (o 40 %) u pacientů s psoriatickou artritidou ve srovnání s běžnou populací. V porovnání s psoriatickou kohortou nebylo zaznamenáno zvýšené riziko na poli srdečně-cévních onemocnění.

Závěr

Přestože přesné příčiny spojitosti mezi psoriatickou artritidou a diabetem 2. typu nejsou doposud známy, autoři studie podotýkají, že svůj podíl mohou hrát faktory, jako jsou zatížení organismu zánětem v souvislosti s artritidou, složení stravy, střevní mikrobiom či dědičnost. Výsledky studie by mohly být zohledněny v odborných doporučeních týkajících se léčby zánětlivých onemocnění a sledování rizikových faktorů s cílem snížit riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s psoriatickou artritidou.

(pak)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/901999